Меню
За нас Полезно Корпоративни клиенти Контакти

Политика за поверителност

Ние “Парана” ООД, с ЕИК 204369395 сме ангажирани да защитаваме Вашите лични данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“, както и с българското законодателство препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви даде информация как и какви лични данни обработваме в нашия онлайн магазин www.parana.bg като част от нашата дейност.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни. В такива случаи ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

1. Категории лични данни

2. Цели и основания на обработване

2.1. Издаване на полица за застраховка

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

Обработването на данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователна полица между www.parana.bg и клиента. За изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното, застрахователно и счетоводното законодателство.

2.2. Усъвършенстване на нашите услуги

Нашата цел е  винаги да предлагаме най-доброто при пазаруването онлайн. Зa дa нaпpaвим пoceщeниятa на клиентите ни в нашия сайт възмoжнo нaй-фyнĸциoнaлни, изпoлзвaмe т.нap. „биcĸвитĸи“.  Бисквитите (Сооkіеѕ) ca мaлĸи текстови фaйлoвe c инфopмaция, ĸoитo ce зaпaзвaт във Baшия интepнeт бpayзъp (дaнни зa изпoлзвaн eзиĸ, вpeмe нa вpъзĸa, пoceтeни интepнeт cтpaници) или твъpд диcĸ пpи пoceщeниe нa caйтa.  Ние използваме два вида бисквитки: необходими и функционални.

Клиентът мoжe дa нacтpoи интepнeт бpayзъpa cи, тaĸa чe дa нe зaпaмeтявa биcĸвитĸи или дa изтpиe зaпaмeтeнитe вeчe тaĸивa. Aĸo жeлae дa ce възпoлзвaтe oт тeзи фyнĸции, мoженда oбъpнeтe ce ĸъм разработчика нa интepнeт бpayзъp. За повече информация aboutcookies.org.

2.3. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

Главната причина за тези видове обработване са законни интереси, свързани със защитата на търговската дейност и при гаранция, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и основни права и свободи на клиентите ни.

3. Срок на съхранение

Ние съхраняваме лични данни за срока на застраховката + 2 седмици. Ако застраховката е за 1 година, ние пазим личните данни за срок от 1 година и 2 седмици. Клиента винаги може да поиска от нас да изтрием определена лична информация и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

4. Предоставяне на лични данни

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от лични данни на следните категории получатели:

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

5. Мерки за защита на личните данни

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки.

Съхраняваме личните данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Целият обмен на информация с нашият уебсайт се криптира чрез SSL технология.

6. Права на субектите на лични данни

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с личните данни. В тази връзка клиента има следните права по отношение на личните данни, обработвани от нас:

  1. право на информация;
  2. право на достъп до личните си данни;
  3. право на коригиране;
  4. право на изтриване;
  5. право на ограничаване на обработването;
  6. право на преносимост на данните;
  7. право на възражение срещу обработване на личните данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на личните Ви данни, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес office@parana.bg.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679). В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права, субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане - да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Клиента може да поиска достъп до личните си данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на лични данни. Можете също така да упражни правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, може също така да разполагате с правото да поискате изтриване на лични данни, правото на ограничаване на обработването на данни и правото на преносимост на данните.

Застрахователната услуга се изпълнява от „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД". За повече информация вижте Уведомлението за поверителност на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Снежана Иванова, телефон +359 885 103173.

Екипът на “Парана” ООД
+359 2 451 2596
office@parana.bg
www.parana.bg